Optimizasyonlar

Optimizasyon, varolan kaynakların ( işgücü, zaman, kapital, süreçler, hammaddeler, kapasite, ekipman gibi) en verimli şekilde kullanılarak belirli amaçlara ( maliyetin azaltılması, kapasite kullanımı ve verimliliğin yükseltilmesi gibi ) ulaşmayı sağlayan sistem bütünüdür.
Yük Optimizasyonu
Tedarik zinciri yönetiminde, zincirin en zayıf halkasının anında fark edilip zayı?ığın giderilmesi lojistik performansı açısından kritik önem taşımaktadır. Lojistik hız aynı zamanda yükleme kapasitesinin optimize edilmesi ile lojistik operasyonların verimliliğini artıracaktır. Lojistik süreçlerde taşımacılık, maliyet bakımından en önemli kalemlerden biridir. Bu nedenle taşımacılıkta kullanılan araçların boş yük oranının minimize edilmesi lojistik maliyetlerin düşürülmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Lojistik planlamada araç ve yük uygunluk planlamasında karar destek sistemlerinden yararlanmak önemlidir.

Yük optimizasyonu ile planlama sürecinde;
 • Yük planları oluşturmak
 • Sevkiyat süresi
 • Ekip koordinasyon
 • Tekrar yerleşimden kaynaklanan kayıp zaman ve enerji
 • Ek işçilik maliyeti
 • Ürün deformasyon gibi operasyonel anlamda zaman kaybı ve maliyet oluşturan işlemlerde iyileştirme sağlanır.
Rota Optimizasyonu
Rota optimizasyonu, çeşitli algoritmalar ile bir aracın yapacağı pozisyonlar için planlanan tüm noktaların belirlenmesi, belirlenen kriterler doğrultusunda en uygun rotanın oluşturulması, oluşturulan rotada aracın yapacağı km’nin önceden bilinmesi neticesinde maliyetlendirme yapılmasına olanak tanıyan sistemdir

Rota optimizasyonu;
  Personel, araç vb. kaynakların verimli kullanılmasına imkan tanır
 • Firmalar için en büyük maliyet kalemlerinden olan yakıt giderleri azalır
 • Zaman tasarufu sağlayarak verimliliği arttırır
 • Zamanında yapılmış teslimatlar yüksek müşteri memnuniyeti sağlar
 • Personel, araç vb. kaynakların verimli kullanılmasına imkan tanır
Depo Optimizasyonu
Depo optimizasyonu, Tedarik zincir yönetimi kapsamında depo da mevcut bulunan iş gücünün verimli kullanılması, depo daki ürün stoklarının doğru yerleştirilmesi, ürün talep planlamasının iyileştirilmesi, gibi depo iş akışlarının optimize edildiği sistemdir.

Depo optimizasyonu;
 • Optimum stok devir hızı
 • Depo da bulunan atıl alanların değerlendirilmesi
 • Üretim ve dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi
 • Mevcut makine, ekipman ve işçi kapasitesinin verimli kullanılması
 • Satın alma, üretim ve sevk planlamasının optimum yapılması gibi operasyonel faaliyetlerde avantajlar sağlamaktadır.
Optimizasyon Sonuçları
Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, değişimi öğrenmek, planlamak ve uygulamak bir işletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürmesi ve başarısı için en önemli öncelik olarak görülmektedir. Bu nedenle işletmeler, sürekli iyileştirme düşüncesi çerçevesinde faaliyet performanslarını ölçmek aynı zamanda faaliyet süreçlerini geliştirmek zorundadır. Optimizasyonlar, işletmenin ileriye dönük planlarını netleştireceğinden yöneticilerin karar alma, hedef koyma, planlama ve kontrol süreçlerini hızlandıracaktır.
Yüksek Verim

Optimizasyon, operasyonel süreçlerin planlanması, mevcut kaynakların etkin kullanılması, süreç kontrolu, koordineli iletişim ile yüksek verimlilik sağlar.

Zaman

Planlamada en iyi ve doğru kararların hızlı bir şekilde verilmesi, kurumsal performansı artırarak, cezalar, kayıplar ve gecikmelerin düşürülmesi ile büyük avantaj sağlar.

Maliyet

Lojistik süreçler de mevcut kapasitenin belirlenmesi ve planlanması ile planlama faaliyetleri sırasında olaşacak ekstra maliyetlerin önüne geçerek, optimum maliyet planlaması sağlar.