Yük Optimizasyonu

Tedarik zinciri yönetiminde, zincirin en zayıf halkasının anında fark edilip zayıfığın giderilmesi lojistik performansı açısından kritik önem taşımaktadır.

Lojistik hız aynı zamanda yükleme kapasitesinin optimize edilmesi ile lojistik operasyonların verimliliğini artıracaktır. Lojistik süreçlerde taşımacılık, maliyet bakımından en önemli kalemlerden biridir. Bu nedenle taşımacılıkta kullanılan araçların boş yük oranının minimize edilmesi lojistik maliyetlerin düşürülmesinde önemli katkı sağlayacaktır. Lojistik planlamada araç ve yük uygunluk planlamasında karar destek sistemlerinden yararlanmak önemlidir. Yük optimizasyonu ile planlama sürecinde aşağıda belirtilen operasyonel anlamda zaman kaybı ve maliyet oluşturan işlemlerde iyileştirme sağlanır.

Yük planları oluşturmak

Sevkiyat süresi

Ekip koordinasyon

Kayıp zaman ve enerji

Ek işçilik maliyeti

Ürün deformasyon

Rota Optimizasyonu

Rota optimizasyonu, çeşitli algoritmalar ile bir aracın yapacağı pozisyonlar için planlanan tüm noktaların belirlenmesi, belirlenen kriterler doğrultusunda en uygun rotanın oluşturulması, oluşturulan rotada aracın yapacağı km’nin önceden bilinmesi neticesinde maliyetlendirme yapılmasına olanak tanıyan sistemdir.

Personel, araç vb. kaynakların verimli kullanılmasına imkan tanır

Firmalar için en büyük maliyet kalemlerinden olan yakıt giderleri azalır

Zaman tasarufu sağlayarak verimliliği arttırır

Zamanında yapılmış teslimatlar yüksek müşteri memnuniyeti sağlar

Depo Optimizasyonu

Depo optimizasyonu, Tedarik zincir yönetimi kapsamında depo da mevcut bulunan iş gücünün verimli kullanılması, depo daki ürün stoklarının doğru yerleştirilmesi, ürün talep planlamasının iyileştirilmesi, gibi depo iş akışlarının optimize edildiği sistemdir. Depo optimizasyonu aşağıda belirtlen alanlarda operasyonel faaliyetlerde avantajlar sağlamaktadır.

Optimum stok devir hızı

Depo da bulunan atıl alanların değerlendirilmesi

Üretim ve dağıtım maliyetlerinin düşürülmesi

Mevcut makine, ekipman ve işçi kapasitesinin verimli kullanılması

Satın alma, üretim ve sevk planlamasının optimum yapılması

Optimizasyon Sonuçları

Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, değişimi öğrenmek, planlamak ve uygulamak bir işletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürmesi ve başarısı için en önemli öncelik olarak görülmektedir. Bu nedenle işletmeler, sürekli iyileştirme düşüncesi çerçevesinde faaliyet performanslarını ölçmek aynı zamanda faaliyet süreçlerini geliştirmek zorundadır. Optimizasyonlar, işletmenin ileriye dönük planlarını netleştireceğinden yöneticilerin karar alma, hedef koyma, planlama ve kontrol süreçlerini hızlandıracaktır.