Kargo Modülü

Bir Kargo şirketinin, kargoculuk faaliyetlerinin tek bir merkez üzerinden gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlayacak program bütününü kapsamaktadır. Tüm platform üzerinde gerçekleştirilen taşeron, tedarikçi, acente, müşteri gibi kırılımlarda kullanılan süreli, süresiz sözleşmelerin merkezden yönetilerek gerektiği noktalarda fiyat bulma, fiyat revize etme ve mutabakat gibi işlemler için kullanılması sağlanır.

Grup bünyesinde belirlenen hiyerarşik yapı içerisinde planlı ve plansız denetimlerin organize edilebileceği, gizli müşteri senaryolarının oluşturulabileceği yapının tamamıdır. Tanımlanan kontrol adımlarından rastgele (random) erişim ile bir denetleme senaryonu oluşturulur. Bu senaryo random erişim ile bir denetçiye atanır. Denetim sonrası yapılan tespitler ve bulgular sisteme girilerek denetim raporları oluşturulur.

Random yapılan işlemler tekrarlı ve hatalı olmaması için bu aşamada Lojisoft’ a özel olarak geliştirilen algorobot (algoritmik hesaplama yöntemleri) gerekli ayarlamaları ve iterasyonları yönetir. İstenildiği takdirde random yapılan her işleme manuel olarak müdahale edilebilir. Pazarlama ve satış faaliyetlerinin raporlanması, müşteri görüşmeleri, potansiyel müşteri izlenmesi, CRM yönetimi, Pazarlama faaliyetleri kaydı, çağrı merkezine gelen çağrıların cevaplanması, şikayet yönetimi, çağrı performans ve raporlanması.

Modül Özellikleri

LOJİSOFT parametrik ve kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde yazılım geliştirme içerisinde bulunan her modül tek başına çalışabildiği gibi iş modeline bağlı olarak kendi içinde data akışı sağlayarak çoklu modül desteği ile çalışabilir.

 • Kargo Sözleşme Yönetimi Modülü

 • Kargo İç Kontrol ve Şube Denetim Modülü

 • Kargo Pazarlama Satış ve Müşteri Hizmetleri Modülü

 • Operasyon Yönetimi (Merkez, Şube ve Acente vb..)

 • Kargo B2B ve B2C Yönetim Modülü

 • Kısa Mesaj Entegrasyonu

 • Resmi Muhasebe Entegrasyonu

 • Müşteri ve Pazaryeri Entegrasyonu (Trendyol, Hepsiburada, Amazon, N11 ve birçok Pazayeri)

 • Kargo Mobil Kurye Uygulaması (IOS ve Android)

 • Kargo Mobil İç Kontrol ve Şube Denetim Uygulaması (IOS ve Android)

 • Kargo Mobil Müşteri Uygulaması (IOS ve Android)